DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Inicjatywa Gimnajzum Nr 21 i Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie
Quizy | Krzyżówki | Uzupełnianki | Dopsauj! | Polecane linki
 Warto zobaczyć:
  Quizy
  Krzyżówki
  Uzupełnianki
  Dopasuj!
  Polecane linki


Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu "Safer Internet". Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 r. Jego organizatorami są Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), tworzące Polskie Centrum Programu "Safer Internet" - odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce.

Co roku organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do organizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, audycji w radiowęzłach szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów).

W 2010 roku DBI obchodzić będziemy 9 lutego.

(żródło: www.dbi.pl)

© 2010 - Michał Hryniewiecki